Stolársku dielňu, na ktorej tradíciu nadväzujeme, založil Tibor Kristóf už v roku 2001. K tomuto remeslu ho priviedla úcta a obdiv k drevu ako k materiálu, ktorý ľudstvo sprevádza už po stáročia. Tvarovať ho a opracovávať ho znamená pre neho to isté, ako viesť rozhovor s priateľom, na ktorom naozaj záleží, pretože dobrý, kvalitný a estetický výrobok možno vyrobiť iba ak tvorca nezabúda na to, že materiál, s ktorým pracuje, je jeho partnerom a má svoju vlastnú dušu.

Vďaka tomuto citlivému prístupu si stolárstvo v našom okolí vybudovalo dobré meno.

Stolárstvo KRIMAL si zaumienilo pokračovať presne v takomto duchu. Vytýčilo si za cieľ zachovať rešpekt a obdiv k drevu, dbať na precíznosť v pracovných postupoch a tak vyrábať užitočné a pritom pekné, oku lahodiace výrobky. Ponúka pracovnú príležitosť stolárom, ktorým je takýto postoj sympatický a možno svojou trochou prispeje k rozvoju tohto chudobného a predsa tak bohatého regiónu.